Servis pneumatik / autoservis 2025: Prognózy pro obchod s pneumatikami a servis jsou příznivé. Obrázek: Georg Blenk

Servis pneumatik / autoservis 2025: Prognózy pro obchod s pneumatikami a servis jsou příznivé. Obrázek: Georg Blenk

Go back

Obchodování s pneumatikami: Výhledově vše v pořádku

Prodej pneumatik pro osobní automobily se v roce 2020 v Německu zhroutil. To lze na jedné straně přičíst menšímu  provozu vozidle v důsledku pandemických omezení. Na druhou stranu oproti obecnému trendu rostl segment celoročních pneumatik, což se spíše negativně promítlo do celkového prodeje letních a zimních pneumatik. Se 32,1 miliony pneumatik pro spotřebitele (pro osobní vozy, 4x4 a nákladní vozy) zaznamenalo v roce 2020 Spolkové sdružení obchodníků s pneumatikami a vulkanizačního průmyslu (BRV) pokles o 4,2 milionu kusů v porovnání s předchozím rokem. Upozorňujeme, že se jedná o čísla prodejů od maloobchodníků ke koncovým spotřebitelům (sell-out). Evropská asociace výrobců pneumatik a gumy (ETRMA) spolu s Německým sdružením gumárenského průmyslu (WdK) odhadly podobný objem pro rok 2021, přestože byly zahrnuty údaje pouze do konce listopadu 2021. Zajímavost: Podíváme-li se na Evropu jako celek, pak dosáhne podle ETRMA s výměnami pneumatik v roce 2021 přibližně stejných prodejních výsledků (zhruba 219 milionů pneumatik pro spotřebitele) jako v roce 2019 před koronavirem.

Vyhlídky

Nejnovější studie „Servis pneumatik / autoservis 2025“ vypracovaná v roce 2021 podnikovou poradenskou firmou BBE Automotive na objednávku od BRV se zabývá střednědobými požadavky obchodu s pneumatikami. Kromě základních statistických informací z mnoha zdrojů se v průzkumu vyjádřilo 400 prodejců pneumatik a osob s rozhodovací pravomocí v autodílnách. Základním vyzněním průzkumu bylo: „Trh se v následujících letech zotaví. Počet vozidel navíc zůstává na stejné úrovni – i v roce 2025 bude více než 90 procent vozidel osazeno spalovacím motorem. Pokud jde o celkový prodej pneumatik, v Německu se vyrovná na zhruba 50 milionů kusů ročně. A žádné překvapení: Podle průzkumu dosáhne do roku 2025 podíl celoročních pneumatik v Německu 33 procent. Podobný vývoj, i když s regionálními rozdíly, lze čekat v celé Evropě.

Rozdílná úroveň kondice

Dalším poznatkem studie jsou čtyři identifikovatelné „úrovně kondice“ servisů pneumatik a motoristických podniků. Přitom vypadá vlastní hodnocení a plánování do budoucnosti velmi rozdílně. První skupina, takzvaní „odcházející“, představují asi 12 procent dotazovaných. Chtějí prodat svůj podnik, nebo hledají následovnice a následovníky.

 

Kolem 25 procent podniků patří mezi takzvané „opatrné“. Chtěli by zachovat současný stav, popřípadě provést mírné optimalizace. Ta by mohla mít například podobu modernizace technického know-how nebo konkrétnějšího oslovení (místních) cílových skupin s využitím digitálních formátů. Třetí a největší skupina podle studie cílí na mírný růst, zatímco čtvrtá a poslední skupina (kolem 15 procent prodejců pneumatik) bude v příštích několika letech usilovat o dynamický růst. Jedno mají všichni společné: Optimálně sladěný kondiční program lze sestavit prostřednictvím vhodného školení a odborné přípravy, stejně jako investicemi do vybavení dílen.

Rovněž zajímavé, i když střízlivé: Cílové skupiny žen a seniorů jsou podle zjištění zapojeny do obchodování s pneumatikami stále jen nedostatečně. Všichni účastníci na trhu vlastně zde měli dosáhnout určité úrovně kondice již dávno.

 

Požadavky

Podle studie se budou rozměry pneumatik až do roku 2025 v zásadě dále zvětšovat (velikosti / index zatížení). To znamená, že s tím bude také třeba odpovídajícím způsobem sladit vybavení servisů, nebo používat přepravní a zvedací prostředky, které ulehčí práci vašim zaměstnancům. Kromě toho by s trendem zvyšujícího se množství čelily autoservisy i dalším problémům způsobeným nedostatkem skladových zásob. Ale žádný strach: Aby se vaše obchodování s pneumatikami neocitlo na suchu, má WM SE na skladě pneumatiky a ráfky od známých výrobců originální výbavy a známých značek. Rychlé dodávky několikrát za den dovolují držet jen minimum skladových zásob.

Mimo to zákazníci servisů očekávají stále více digitálních služeb, jako jsou on-line rezervace schůzek nebo informační SMS, když je vozidlo po nasazení pneumatik připraveno k vyzvednutí. Samotná digitalizace představuje podle studie pro obchod s pneumatikami velkou výzvu. Studie rovněž uvádí: Samotné pneumatiky jsou technicky stále složitější a stále větší úlohu hrají klima a udržitelnost. I zde zákazníci očekávají odpovídající vysvětlení, a jsou pak dokonce ochotni zaplatit vyšší cenu. Mimochodem: Podle BRV se v tomto obchodním segmentu neočekávají noví prodejci.

Moderní stroj na nasazování pneumatik s pneumatickým zvedákem. Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien
Vývoj/trendy

Studie „Servis pneumatik / autoservis 2025“ odkazuje rovněž na zajímavý vývoj a technické trendy. Pokud na trhu přibudou pneumatiky s označením OE, přijdou čipy v pneumatikách (které dokáží sbírat a předávat údaje o tlaku v pneumatice, teplotě a další). Protože se stále více významně rozvíjí elektromobilita, budou velikosti pneumatik stále rozmanitější a otevírají obchodování s pneumatikami další možnosti profilování. Nakonec, ale v neposlední řadě BRV doporučuje větší využití regionálních trhů a podle toho kvalifikovat a aktivně zapojovat zaměstnance. Kompetence týkající se pneumatik se nakonec stávají pečetí kvality každého servisního podniku. Podle předpokládaného pozitivního vývoje obchodu s pneumatikami existuje také prostor pro zlepšení.

Skladatel: Georg Blenk, Krafthand-Medie

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: