Euro 6d-Temp s WLTP a RDE od 1.9.2019: Rozhodující je – především za testovacích podmínek, co se z toho nakonec vyvrbí. Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien
Euro 6d-Temp s WLTP a RDE od 1.9.2019: Rozhodující je – především za testovacích podmínek, co se z toho nakonec vyvrbí. Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien

Euro 6d-Temp s WLTP a RDE od 1.9.2019: Rozhodující je – především za testovacích podmínek, co se z toho nakonec vyvrbí. Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Euro 6d-Temp: Pro nově registrovaná vozidla nyní povinné

Emisní norma 6d-Temp přichází po evropské normě 6c, zavedené v září 2018. Poslední uvedenou normou zavádí zákonodárce metodu měření WLTP. Od 1. září 2019 bude 6d-Temp doplněna ještě o metodu RDE. Jaký to má účel?

Euro 6d-Temp

Zachovat si přehled není tak docela jednoduché. Hromada norem, mezní hodnoty, lhůty, hrozící zákazy jízdy. Faktem je: Od 1. září 2019 musí nově registrovaná vozidla splňovat dočasnou emisní normu 6d-Temp. Přitom požadovaná mezní hodnota Noxx pro vozy se vznětovým motorem 80mg/km a emise CO 500 mg/km zůstávají stejné. Pro osobní vozy s benzínovým motorem jsou rozhodující hodnoty 60 mg/km NOx a 1.000 mg/km CO. Hodnoty platí ostatně pro všechny stupně Euro-6, tedy od 6a (nikdy nebyla zavedena) až po aktuální 6d-Temp. Od 1. ledna 2021 pak pro nově registrované osobní vozy vstoupí definitivně v platnost ještě přísnější Euro 6d.

Nová je přídavná zkušební metoda RDE

Mezi námi řečeno je trochu podivné, že většina osobních vozů, ať už jezdí na benzín nebo na naftu, splňuje definované mezní hodnoty NOx Euro-6-Norm skutečně jen na zkušební stolici, za optimálních podmínek (NEFZ). To potvrdilo v roce 2015 mimo jiné i zkoumání provedené americkou ICCT (International Council on Clean Transportation), nezávislou vědeckou zkušebnou, která měla prsty i v odhalení (prvního) emisního skandálu Dieselgate. Za reálných podmínek na silnici většina vozidel mezní hodnoty oxidů dusíku překračuje, a to mnohonásobně.

WLTP a RDE

Od zavedení normy Euro-6c v září 2018 pro nově registrovaná vozidla platí zkušební metoda WLTP. Ta nahradila metodu NEFZ, platnou od 1. ledna 1993. 30minutový reprodukovatelný test na válcové stolici měl tehdy zlepšit srovnatelnost evidenci hodnot spotřeby a emisí blízkých realitě. Četní výrobci uvádějí obě hodnoty CO - podle NEFZ i WLTP, aby neuvedli své zákazníky ve zmatek.

 

V důsledku emisního skandálu a pro lepší zobrazení reality bude od 1. září 2019 (stupeň 1) zkušební metoda RDE doplňovat cyklus WLTP (pro nově registrované osobní vozy). RDE je zkratka pro ‚Real-Driving-Emissions‘, to znamená, že parametry jako oxidy dusíku (NOx), počet částic (PN), oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC) nebo jemný prach (PM) budou zjišťovány za jízdy, s nákladem, individuálně podle vybavení a v reálném čase. O to se postará mobilní měřicí zařízení. Konkrétní vozidlo přitom projde definovaným testovacím cyklem, který zahrnuje 90/120 minut jízdy po městě, venku a na dálnici. Zní to rozumně. Při bližším pohledu ale objevíme zvláštnost, která má automobilkám usnadnit dodržování hodnot. Například emise NOX smí dosáhnout 2,1násobku (faktor shody, CF) hodnoty zjištěné metodou NEFZ, příp. WLTP.

 

V rámci stupně 2 RDE (od ledna 2020, nově registrovaná vozidla) platí jiná úprava. Emise NOX nesmí nyní překročit výši laboratorní hodnoty (včetně tolerance měření, max. hodnota 1,5 (CF)). Pro počet částic to platí již od září 2017. Po zavedení Euro 6d - začátek r. 2021 - platí faktor shody (CF) pro naftové motory 1,43, pro benzínové motory stejně jako dříve 1,5 (CF).

Kdybyste chtěli mít jasno

Třídy emisí 6d-Temp a 6d jsou ještě podrobněji členěny, platí různé lhůty zavádění. Například osobní vozy s kódovým číslem emisí (kód v registrační dokumentaci pro identifikaci platné emisní normy) 36AG (Euro 6d-TEMP), 36BG (Euro 6d-TEMP-EVAP) a 36CG (Euro 6d-TEMP-ISC) mohly být podle Euro 6d-Temp k první registraci připuštěny ještě do 31. srpna 2019. Totéž platí u Euro 6d pro osobní vozy s kódovým číslem emisí 36AJ. Po 31. srpnu 2019 mohou být nyní registrovány pouze vozy podle Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC s kódovým číslem emisí 36DG, Euro 6d-ISC a Euro 6d-ISC-FCM s čísly 36AM nebo 36AP.

Zákazy jízdy, tresty pro OE

Zákazy jízdy pro starší osobní vozy s naftovým a benzínovým motorem (Euro 1 - Euro 5) platí v Německu aktuálně ve Stuttgartu, Darmstadtu a Hamburku. Na území Stuttgartu zákaz platí pro ekologickou zónu vnitřního města, v Darmstadtu a Hamburku pro jednotlivé trasy. V Mohuči byly úvahy na toto téma k 1. září 2019 odvolány. Kolín, Gelsenkirchen, Frankfurt, Essen, Bonn a Berlín o úpravách uvažují, avšak zatím ještě nejsou pravomocné (zdroj: ADAC, vydání 26.8.2019).

 

Mimochodem: Nové emisní normy neobsahují žádné údaje o emisích oxidu uhličitého (CO2). Evropská unie však již definovala cílové požadavky. Od r. 2021 mají všichni výrobci povoleno pouze 95 g/km. Emise CO2 mají být u nových vozů do r. 2025 sníženy o 15 % a do roku 2030 o 37,5 %. Není tedy divu, že se všichni dali do výroby elektrických vozů, aby si zachovali svůj průměr. Přesto většina výrobců aut limit zřejmě překročí. Pak přijde trest ve výši 95 eur na gram a prodané vozidlo. To by se mohlo pěkně prodražit.

Skladatel: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER