„Skutečná značka“ – Budování značky zaměstnavatele pro automobilové společnosti

Pokud svůj podnik profesně definujete jako automobilovou společnost, vytvoříte transparentnost a důvěryhodnost a usnadníte si hledání personálu. Budováním značky zaměstnavatele a jejím rozvojem se z vás a vašich zaměstnanců stávají vyslanci značky, která slouží k vytváření image a loajality zaměstnanců.

 

Přemýšleli jste někdy o tom, jak je vaše automobilová společnost vnímána jako zaměstnavatel? Na tuto otázku rozhodně není snadné odpovědět. Naše vlastní sebereflexe je často v rozporu s tím, jak nás ve skutečnosti vnímají druzí. Nakonec je ale nejdůležitější, jak si váš podnik stojí jako značka. Jde o to najít dobré lidi a udržet si je ve svém podniku. Všichni víme, jak obtížné je hledání vhodného personálu, a především, jak náročné je tyto zaměstnance trvale si zavázat.

Zde do hry vstupuje pojem „značka zaměstnavatele“. Neznamená nic jiného než „budování značky zaměstnavatele“. Jde tedy o přijetí vhodných opatření k vybudování vlastního a především důvěryhodného profilu společnosti, která je atraktivní pro potenciální zaměstnance. Přičemž zde hrají důležitou roli pojmy autentičnost, důvěryhodnost a transparentnost – uvnitř i vně!

Jak postupovat pragmaticky, aniž byste si museli ukrojit velké sousto či hledat drahou externí pomoc. Každodenní podnikání nesmí trpět, důležitá je přiměřenost. Značka zaměstnavatele zároveň nepředstavuje dočasné strategické opatření, které lze provést překotně a za několik týdnů a hned vidět úspěch. Měli byste si vzít čas, přemýšlet o tom, ptát se sami sebe, zůstat ve hře, vyzkoušet si různé věci, implementovat opatření krok za krokem a především dostat zaměstnance na palubu!

Pro provoz malé, střední automobilové společnosti vznikají v zásadě tři základní otázky.

 

  • Co umí náš podnik nejlépe?
  • Co náš podnik odlišuje od konkurence?
  • Proč je tak vzrušující pracovat v našem podniku?

 

Varování! Nejde o stavbu vzdušných zámků, ale o otevřenou a upřímnou reflexi a o to, aby se upustilo od některých zdánlivě důležitých bodů. „Umíme vše a jsme nejlepší“ nevede k úspěchu.

Některá příkladná doporučení lze snadno implementovat (rádi pomůžeme). Napište například krátký text o firemní kultuře a silných stránkách vaší automobilové společnosti. Vytvořte transparentnost a důvěru tím, že na svých webových stránkách optimalizovaných pro mobilní zařízení představíte svůj tým a zaměstnance s jejich fotografiemi. Popište hlavní oblasti práce, uveďte krátké osobní informace a citace, které doplňují informace a zvyšují důvěryhodnost. Pomocí krátkých příběhů na sociálních médiích, jako je Facebook či Instagram, přiblížíte náplň práce a technické záležitosti. Dobře přijímány bývají dokonce i každodenní rutiny a zábavné příspěvky. Profesionálně natočená krátká videa o vašich zaměstnancích působí velmi dobře. Obrazový film o vaší automobilové společnosti doplňuje škálu možností komunikace. Zůstaňte věrni heslu: „Práce v naší automobilové společnosti je zábava“. Nakonec je to vedle pracovní náplně právě tato radost z práce, která zajišťuje emoční pouto (ke značce). Pokud toto nastane, zvyšuje se pravděpodobnost, že vaši zaměstnanci budou fungovat jako velvyslanci značky vašeho podniku a doporučí vaši společnost jako zaměstnavatele. Budování značky zaměstnavatele není žádná věda a lze provádět velmi snadno.

 

Skladatel: Georg Blenk, Krafthand Medien | Obrázek: Fotolia

Go back

NEWSLETTER