Dvě limitní hodnoty: Nová nařízení ohledně CO2 velmi výrazně hýbou automobilovým průmyslem . Obrázek: Georg Blenk

Dvě limitní hodnoty: Nová nařízení ohledně CO2 velmi výrazně hýbou automobilovým průmyslem . Obrázek: Georg Blenk

Go back

CO2 – nebo co? O čem jsou nové limitní hodnoty.

Od 1. ledna 2020 musí výrobci vozidel splňovat nové, nižší limity CO2. Ale tak jednoduché to není. V každém případě to bude napínavé!

V polovině ledna se v Mnichově konalo výroční zasedání ZDK a ADAC. Účastníci se shodli, že snižování CO2 určitě dává smysl, ale musí se navrhnout tak, aby bylo otevřeno technologii. Patří sem také vozidla, která jezdí na alternativní paliva a technologie palivových článků. Tak daleko jsme se ale ještě nedostali.

 

Faktem je, že od 1. 1. 2020 platí v celé EU pro nově registrovaná vozidla nové limity CO2, konkrétně 95 g CO2/km pro osobní vozy a 147 g CO2/km pro lehká užitková vozidla. Z technického hlediska to zní jako nemožné, ale cílové hodnoty se vztahují k emisnímu průměru celého vozového parku výrobce. To znamená, že výrobci vozidel mohou pokračovat v prodeji vozidel, která tyto hodnoty nesplňují, ale musí to kompenzovat například hybridními a elektrickými vozy. Důležitou roli zde hraje hmotnost vozidla. Například s těžkými SUV se zachází úměrně odlišně než s malými automobily. Výsledkem je individuální cílová hodnota pro každého výrobce. Pokud výrobci OEM nesplní svou individuální cílovou hodnotu, mohou zaplatit obrovské pokuty. Na druhé straně, pokud výrobci na trh uvedou vozidla s obzvláště nízkými emisemi, může to mít několik pozitivních účinků na celkovou hodnotu vozového parku. Navíc lze zohlednit technické inovace, jako jsou LED světla a využití odpadního tepla motoru. Tyto takzvané „super kredity“ mají určitý dopad, který se však do roku 2030 bude neustále snižovat. Tímto chce Evropská unie zajistit, aby se technické inovace, které slouží ke snižování CO2, rychle dostaly také do sériové výroby. To dává smysl, ale je tu ještě jedna mezera: Za určitých okolností mohou výrobci vozidel navázat spolupráci s ostatními výrobci, aby sami dosáhli lepší celkové hodnoty vozového parku. Podrobnosti o rozsáhlé regulaci v celé Evropské unii naleznete na adrese www.vda.de pod klíčovým slovem „regulace CO2“.

Jdeme správným směrem?

Výrobci automobilů čelí obrovským výzvám. Do roku 2030 bude muset celková hodnota emisí vozového parku postupně klesat na 37,5 procenta, což bude u osobních automobilů (podle dnešního stavu) pravděpodobně odpovídat 62 g CO2/km. Toto je součást balíčku Evropské komise pro čistou mobilitu. V jiných částech světa jsou požadavky méně přísné.

 

Dopady regulace CO2- na automobilový trh můžeme jen odhadovat. Pro výrobce vozidel by například dával smysl motivační systém pro obchod, jehož cílem bude zvýšený prodej obzvláště ekologických vozidel. To také posouvá celý trh s náhradními díly a počet elektrických vozidel a hybridních modelů se může výrazně zvýšit.

Pokud budeme pokračovat současným tempem, bude to velmi těsné. Se splněním nových limitů CO2 nám musí pomoci úspěšná strategie kolem elektrických vozů. V roce 2020 musíme na silnice přivést ID.3.

 

Herbert Diess
generální ředitel společnosti Volkswagen AG
(zdroj: Manager-Magazin)

ZDK očekává, že předpokládaný mix modelů dosáhne, alespoň u některých výrobců a dovozců, průměrného limitu vozového parku 95 gramů CO2 na kilometr, ale pouze částečně splní přání potenciálních kupců. V každém případě přicházejí „velmi vzrušující“ časy!

Skladatel: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: