Mechanička a mechanici by měli neustále pečovat o svou kůži a chránit ji, jinak jim hrozí dlouhodobé zdravotní následky. Obrázek: Georg Blenk

Mechanička a mechanici by měli neustále pečovat o svou kůži a chránit ji, jinak jim hrozí dlouhodobé zdravotní následky. Obrázek: Georg Blenk

Go back

Chraňte svůj nejcennější nástroj, své ruce!

Práce v dílně je pro ruce velmi náročná. Proto není divu, že se v Německu týká rukou téměř každý druhý pracovní úraz a zhruba jedna třetina nemocí z povolání. Statistika úrazů přitom ještě nezohledňuje onemocnění orgánů způsobená vniknutím škodlivých látek kůží.

 

Ještě v 80. letech byly špinavé ruce od maziva, popraskaná kůže a černé nehty ještě považovány za „ruce mechanika“ a za důkaz dobrého pracovního výkonu, ovšem dnes se toto vnímání značně změnilo. Poznatek, že při práci je nutné chránit především ruce, se však dosud neprosadil všude. Ochrana kůže by ovšem měla být při každodenní práci samozřejmostí. Pomocí vhodných preventivních a ochranných opatření lze zabránit podráždění kůže a dlouhodobému poškození, které způsobuje nemoci z povolání.

Chemie v servisech – vysoké potenciální nebezpečí

K nebezpečným látkám, jež mohou při práci trvale poškodit kůži, patří téměř všechny provozní a čisticí kapaliny, jako jsou paliva, minerální oleje, mazací tuky, nitroředidla, technický benzin nebo čističe brzd a studené čističe, ale rovněž chladicí a brzdové kapaliny. K tomu navíc olejové barvy a laky. Výrazný toxický účinek mají silně přilnavé nebezpečné a odpadní materiály, jako jsou odpadní oleje, kovový prach, saze a grafit. Jak dnes vím, je třeba dávat si pozor zejména na starý olej. Obsahuje početné karcinogenní látky, které mohou při styku s kůží proniknout do krevního řečiště.

Čistý stres

Pracovní lékařství již dlouho varuje před příliš nedbalým zacházením s provozními látkami a chemikáliemi v servisech. Podle jejich složení znamená pro kůži přímý kontakt s nimi čistý stres. Mezi následky patří zčervenání, vyrážka, alergické reakce a při opakovaném dlouhodobém vystavení obtížně léčitelné ekzémy, jež se stávají chronickými. Pokud již došlo k tomu, že kůže zareagovala, může již dojít až k poškození orgánů. Nakonec hrozí i pracovní neschopnost. Kůži poškozuje také příliš časté mytí rukou, ochranná zrohovatělá vrstva bobtná, vyplavují se kožní lipidy (tuky) a ztrácí se ochranná kyselá vrstva (směs mazu, potu a zrohovatělých buněk).

 

Při silnějším znečistění rukou se často používají agresivní mycí pasty. V nich obsažený plastový nebo minerální granulát působí výjimečně abrazivně jako brusná pasta. Povrch kůže se zdrsní, vzniknou mikrotrhliny, mohou tudy vniknout bakterie a plísně. Kůži vysušují i povrchově aktivní látky přidávané do past. Pro každodenní mytí se proto nehodí ani běžný ruční plastový kartáč.

Od začátku pandemie koronaviru k tomu přibylo ještě další zatížení kůže. Kůži navíc trpí častým mytím a dezinfikováním dezinfekčními prostředky obsahujícími alkohol.

Pracovní rukavice jsou stále ještě nejlepší ochranou proti nemocem kůže a měly by být k dispozici v dostatečném počtu. Obrázek: Georg Blenk
Ochrana a hygiena

Nejlepší ochranou kůže jsou při práci v autodílně pracovní rukavice. Zde platí: Kde nedochází ke styku s kůží, nevznikají ani žádné problémy. Pracovní rukavice jsou k dostání v různých provedeních, pro všechny práce, k ochraně před chemikáliemi, horkem a mechanickým poraněním. Mnoho modelů se vyrábí prodyšných, takže jsou vhodné pro pokožku citlivou na vlhkost. U pracovních rukavic je třeba vždy dbát na komfort, protože jsou používány pouze v případě, že se pohodlně nosí.

V dílenské praxi, při rozhovoru se zákazníky a při mnoha jemných mechanických prací není možné rukavice často nosit. Pro takové případy byly vyvinuty „neviditelné rukavice“. Rozumí se tím speciální ochranné krémy, které chrání ruce a zajišťují vlhkost. Když si je při nástupu do práce nanesete na čisté ruce, ochrání je před olejem, tukem, térem, grafitem a dalšími přilnavými látkami. Ruce je možné díky ochrannému filmu na konci dne snadno vyčistit.

I při hygieně rukou v rámci ochrany před koronavirem platí: nejlepším opatřením je zamezení kontaktu. Ovšem kdo manipuluje s vozidly zákazníků a je v kontaktu se zákazníky, ten se dezinfekci rukou nevyhne. Existují ovšem produkty, které promazávají kůži dlouhodobě a brání jejímu nadměrnému vysoušení.

Mytí rukou by mělo být důkladné a pokud možno co nejšetrnější. Nejlepší je tyto produkty vyzkoušet a začít s jemnými, pH neutrálními přípravky neobsahujícími rozpouštědla. V případě potřeby a podle stupně znečištění se osvědčily mycí pasty šetrné ke kůži. Tyto produkty obsahují přírodní a méně agresivní brusná tělíska, jako například rozemleté dřevo nebo skořápky ořechů. Další výhoda: Neucpávají se odtoky dřezů. Profesionální automechanik by v žádném případě neměl používat agresivní chemikálie, jako jsou čističe motoru. Ty poškozují kůži a mohou způsobit vážná poranění. Na konci pracovního dne by se měly zpravidla používat pečující krémy. Zklidní kůži, zvlhčí ji a podpoří regeneraci.

Máte plán?

Ochranu kůže při právi nesmíte ponechat náhodě. Přehledný plán ochrany kůže pomůže vašim zaměstnancům, aby brali péči o ruce vážně. Plán vyvěste nejlépe přímo vedle umyvadel. Uveďte činnosti ohrožující kůži, její zátěž a vhodné produkty a opatření. Poučení týkající se ochrany kůže a hygieny (zejména v souvislosti s koronavirem) je třeba provádět každý rok nebo u každého nového zaměstnance. Mnoho výrobců přípravků péče o kůži zveřejňuje příklady vhodných plánů ochrany kůže pro mechatroniky motorových vozidel.

Osvědčily se dávkovače v umývárnách. Vaši zaměstnanci tak získají snadný přístup pro prostředkům ochrany kůže, dezinfekčním prostředkům a přípravkům pro čištění kůže a péče o ni, aniž by je museli dlouho hledat. Mimochodem: Na každém pracovišti by měly být vždy k dispozici čisté rukavice. Olejem nasáklé a silně znečištěné rukavice jsou kontraproduktivní a na kůži působí jako vlhký a toxický obal.

V ideálním případě by měly být ruce večer stejně čisté jako ráno. To, co zní jako nemožné, se ovšem daří díky důslednému používáním pracovních rukavic, protože špinavé ruce už nejsou důkazem pracovního nasazení. Naopak. Čisté ruce znamenají odpovědnost zaměstnance a vysoce profesionální práci v servisu.

Skladatel: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an: