Pozor na silnice pokryté listím a mazlavým blátem! Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien
Pozor na silnice pokryté listím a mazlavým blátem! Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien

Pozor na silnice pokryté listím a mazlavým blátem! Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

Bezpečná jízda i na podzim

Dny se viditelně krátí. Listí, vlhkost, kluzká vozovka, mlha a lesní zvěř - to je jen několik příkladů toho, jaká nebezpečí hrozí řidičkám a řidičům na podzimních silnicích. Máme pro Vás několik rad, které můžete předat zákazníkům odjíždějícím z Vašeho servisu.

Meteorologický podzim nastal už 1. září, ale nejpozději od prvního podzimního dne v kalendáři, tj. 23. září, se zákazníci Vašeho servisu musí připravit na horší podmínky na silnicích i špatnou viditelnost. Doporučení tedy zní, přizpůsobit rychlost zejména na stinných místech a již nyní přezout zimní pneumatiky. Vlhké listí změní vozovku na skluzavku a zimní pneumatiky se svým materiálem i profilem postarají o lepší přilnavost a boční vedení. Frank Mauelshagen, specialista na motorová vozidla u Ergo-Group, varuje ještě před dalším problémem: „Pod listím na silnici se mohou skrývat vytlučené díry nebo jiné neviditelné překážky.“ Poletující listí může navíc ucpat větrací otvor před čelním sklem, a pak přestane správně fungovat i větrání kabiny. Skla se zamží a tím se zhorší viditelnost.

Volné listí se hromadí pod kapotou motoru před větracími otvory a větrání přestane správně fungovat. Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien
Volné listí se hromadí pod kapotou motoru před větracími otvory a větrání přestane správně fungovat. Obrázek: Georg Blenk, Krafthand Medien

Mlha a šero

Zejména za mlhy a v době stmívání je rozhodující rozumná jízda, neustálá pohotovost k zabrzdění a správné osvětlení. „Pokud je vidět na vzdálenost kratší než 150 m, je vhodná maximální rychlost 100 km/h. Při zkrácení viditelnosti na 100 m se 80 km/h považuje za horní hranici“, radí Mauelshagen. Řidiči by také měli dbát na dostatečnou vzdálenost od vozidel, která jedou před nimi. Základní pravidlo: Viditelnost = bezpečná vzdálenost. Podle pravidel silničního provozu platí také za mlhy povinnost jízdy s tlumenými světly. U moderních vozů obvykle tlumená světla zapíná světelný senzor automaticky, avšak k tomu dochází spíše později než by mohlo být zapotřebí. Proto byste měli Vašim zákazníkům doporučit, aby přepínali z denních na tlumená světla ručně. Při viditelnosti menší než 50 m dovolují pravidla silničního provozu zapínat koncová mlhová světla i mlhové světlomety.

Pozor - lesní zvěř!

ZDK již déle než 60 let provádí bezplatné testy světel. Foto: ProMotor/Volz
ZDK již déle než 60 let provádí bezplatné testy světel. Foto: ProMotor/Volz

Profesní jízdy se na podzim odehrávají zejména v době stmívání. To pro zákazníky Vašeho servisu znamená, že musí počítat s větším pohybem lesní zvěře. Řidiči by měli věnovat zvýšenou pozornost okrajovému prostoru, zejména při jízdě po venkovských silnicích, mezi poli a v lesích. Na výskyt lesní zvěře upozorňují i značky. Jestliže se nějaké zvíře objeví, nebývá obvykle samo, ale následují ho další příslušníci stejného druhu. „Pokud jsou zvířata už na vozovce, měli by řidiči ztlumit světla, houkat a opatrně brzdit“, radí Mauelshagen z ErgoGroup. „V žádném případě se zvířatům nepokoušejte vyhýbat a držte pevně volant, jinak hrozí další vážné škody. Pokud už ke kolizi dojde, je nutné okamžitě informovat polici, která pak o události vyrozumí lesníky.

Právě teď je čas na otestování osvětlení vozidla!

V temnějším ročním období je životně důležitá správná a neoslňující funkce osvětlení vozidla. Podle zprávy, kterou vydalo neziskové sdružení Deutsche Verkehrswacht e.V. (DVW), jezdí každý třetí řidič osobního vozu s vadnými nebo špatně seřízenými světlomety. Nabídněte proto zákazníkům Vašeho servisu bezplatný test světel! ZDK (Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes) a DVW zavedly již před více než 60 lety „test světel“, který nabízejí vždy v říjnu četným firmám provozujícím automobilovou dopravu. Tato kontrola je dnes považována za jednu z největších akcí pro bezpečnost dopravy prováděnou na spolkovém území. Každý rok je zkontrolováno osvětlení několika milionů vozidel. Je to tedy svým způsobem nutná součást kontroly vozidla, aby „podzimní jízdy“ Vašich zákazníků byly bezpečné. Test světel se provádí pod patronátem spolkového ministra pro dopravu a digitální infrastrukturu Andrease Scheuera.

Skladatel: Georg Blenk, Krafthand Medien

Go back

NEWSLETTER